image

Wij maken visuals van innovaties.
Handgetekend en realistisch.

roadmap strategisch

visie // innovatie // verandering

Om een verandering teweeg te brengen wordt vaak een route uitgestippeld; een roadmap. Door deze te visualiseren, kan de weg naar vernieuwing beter "tastbaar" en bespreekbaar worden gemaakt.

Vaak gaat het om een abstract doel en kan een visualisatie letterlijk een (be-)grijpbaar beeld vormen. Dit gemeenschappelijke doel kan als referentie dienen om aan de huidige situatie te spiegelen of naar buiten te communiceren.

Deel uit een serie roadmap / infographics voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat :

Screenshot
Screenshot Screenshot
Lees meer over deze opdracht op onze BLOG.

infographic

werking // systeem // procesn

Complexe innovatieve systeemen zijn vaak lastig (be)grijpbaar of inzichtelijk te maken. Een proces visualisatie brengt onderlinge verbanden duidelijk in beeld.

Proces illustraties geven een overzicht van de werking van iets en laten verschillende aspecten zien in hun onderlinge samenhang. Tegelijk geeft een handgetekende visualisatie impact. Zo kan een idee duidelijker en met meer dynamiek gepresenteerd worden.

customer journey

mensen // interactie // persona's

Wanneer een product of dienst ontworpen wordt, kan een gebruikers scenario helpen de impact van het idee in de "realiteit" te beoordelen en te communiceren.

Wij specialiseren ons in realistische scenario's die gebruikt kunnen worden om een dienst of product te verduidelijken, voor het werven van fondsen of om anderen te overtuigen en enthousiast te maken voor een idee.
Je kunt bij ons terecht voor het vertalen van geschreven naar visuele scenario’s; het opzetten van storyboards, gebruiker-product interactie en beleving, en product scenario's.

Deel uit een MaaS marktconsultatie presentatie voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat :

Tekenen is waar rationele en emotionele criteria samenkomen.

Visuals moeten niet alleen inzichtelijk zijn, maar ze moeten ook overtuigen.

design
visualisatie

“Door die tekeningen kwam het ontwerp tot leven.“

Tijdens het product ontwerpproces heeft visualiseren een bijzondere rol. Concept ontwikkeling, fondsenwerving, klant overleg, etc. Vaak moeten mensen vanuit verschillende vakgebieden deze product ideeen begrijpen en beoordelen.

Background Image
Suggestie
Soms is suggestie van groter belang dat precisie. Een tekening is hier bij uitstek een middel voor. Snel een idee schets opwerken tot een presentatie met materiaal uitdrukking.
Omgeving
Ook kan het zijn dat een idee context nodig heeft om begrepen te worden; bijvoorbeeld life style context. Snel een idee schets (digitaal) opwerken tot een presentatie door het plaatsen in een omgeving ..
Probleem oplossend
Ook brengt het vroeg verbeelden van een product idee vaak aspecten aan het licht die meer aandacht behoeven. Op deze manier kan visualisatie ook probleem oplossend het ontwerp proces ondersteunen ..

Visual Pitch / Artist Impression

presentatie // user context // realistisch

Innovaties vragen om uitleg in beelden.
Om anderen te overtuigen, inzicht te geven en of enthousiast te maken. Een realistische visualisatie kan een nog niet gerealiseerd concept met grote impact communiceren, in de context van een toekomst scenario. Op deze manier kun je anderen er beter bij betrekken en enthousiast maken.

Wij maken handgetekende, realistische tekeningen. Voor press releases, pitches en fondsen werving.

> voorbeelden in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Urban Aeronautics :

Exploded views

werking // onderlinge relatie onderdelen // Technische illustratie

Bij een onderzoeks verslag of proces kan een visualisatie een belangrijk hulpmiddel zijn. Niet op de laatste plaats geeft het toevoegen van een afbeelding aan text een veel grotere zeggingskracht dan woorden alleen. Innovaties kunnen baat hebben bij een technische uitleg in beeld.

Een exploded view geeft een overzicht van de werking van iets en laat (produkt) onderdelen zien in hun onderlinge samenhang.

Deel uit een opdracht voor GE - Plastics :

Background Image

Werkwijze

Wat en Waarom
Tijdens het eerste gesprek gaan we in op de context en het gebruik van de tekening(en), en bespreken welk type tekening het beste past in jullie situatie. Op basis van de complexiteit van het onderwerp, de input, en het detail van de visuals, maken we een planning en offerte.
Idee & Iteratie
We starten met research en maken enkele schets voorstellen. Vaak komen er in een 'levend project' dingen naar voren die nog niet eerder zichtbaar gemaakt waren. Oplossingen zoeken gaat in een iteratief proces en is in iedere situatie anders.
Uitwerking
Op het moment dat alles duidelijk is, dan wel na een vooraf bepaald aantal iteraties, werken wij de definitieve tekeningen uit.

Over het algemeen is dit de kortste fase van het tekenproces ..
Background Image

presentation design

Visual storytelling. Visualisaties in de context van pitch en presentatie.
lees meer

Onze klanten