image

Wij visualiseren innovatie in mobiliteit.
Van schets tot foto-realistisme.

systeem visualisatie

werking // onderlinge relaties // proces

Complexe innovatieve systemen zijn vaak lastig (be)grijpbaar of inzichtelijk te maken. Een systeem of proces visualisatie brengt onderlinge verbanden duidelijk in beeld.

Een systeem visualisatie geeft overzicht, laat de werking van iets zien en maakt het geheel zichtbaar en bespreekbaar. Handgetekend realisme, fotocollage of schematisch qua beeld, wordt afgestemd op de doelgroep.
Screenshot

Hoofdbeeld van het Programma MaaS (Mobility as a Service) van het ministerie van infrastructuur en waterstaat.

customer journey

mensen // interactie // persona's

Een gebruikers scenario helpt de gevolgen van een idee in de "realiteit" te beoordelen en te communiceren.

Wij specialiseren ons in realistische scenario's die gebruikt kunnen worden om een dienst of product te verduidelijken, of om anderen te overtuigen en enthousiast te maken.
Je kunt bij ons terecht voor het vertalen van geschreven naar visuele scenario’s; het opzetten van storyboards, gebruiker-product interactie en beleving, en product scenario's.
Background Image

presentatie design

Visual storytelling. Storyboarding, pitch en presentatie.
lees meer

roadmap strategisch

visie // innovatie // verandering

Om een verandering teweeg te brengen wordt vaak een roadmap uitgestippeld. Door deze te visualiseren, kan de weg naar vernieuwing beter "tastbaar" en bespreekbaar worden gemaakt.

Vaak gaat het om een abstract doel en kan een visualisatie letterlijk een (be-)grijpbaar beeld vormen. Dit gemeenschappelijke doel kan als referentie dienen om aan de huidige situatie te spiegelen of naar buiten te communiceren.
Screenshot
Screenshot Screenshot

Deel uit een serie roadmaps en toekomstbeelden voor het ministerie van infrastructuur en waterstaat.

data en graphics

data visualisatie // infographics // inzicht

Wij hanteren een visuele manier om complexe samenhang helder te krijgen. Je kunt bij ons terecht voor het vertalen van geschreven textstukken naar heldere visuals, of een complexe werkwijze eenvoudig te laten verbeelden.
Screenshot Screenshot
Screenshot
Screenshot
Background Image

visual facilitation

Visualisaties in de context ideevorming.
lees meer

Toekomstbeeld / Artist Impression

presentatie // user context // realistisch

Innovaties vragen om uitleg in beelden. Op deze manier kun je anderen er beter bij betrekken en enthousiast maken. Soms heeft idee meer uitleg, context of kader nodig om begrepen te worden. Daarbij is suggestie vaak van groter belang dat precisie.

Tekenen is hier bij uitstek het middel voor.

> voorbeelden in opdracht van Metro Skyways :

Exploded views

onderlinge relatie onderdelen // Technische illustratie

Een exploded view is een technische illustratie, die een overzicht geeft van de werking van iets of onderdelen laat zien in hun onderlinge samenhang.

Deel uit een opdracht voor GE - Plastics :