image

Wij visualiseren innovatie in mobiliteit.
Handgetekend en realistisch waar nodig.

systeem visualisatie

werking // onderlinge relaties // proces

Complexe innovatieve systemen zijn vaak lastig (be)grijpbaar of inzichtelijk te maken. Een systeem of proces visualisatie brengt onderlinge verbanden duidelijk in beeld.

Een dergelijke illustratie geeft overzicht, laat de werking van iets zien en maakt het geheel zichtbaar en bespreekbaar. Handgetekend realisme, fotocollage of schematisch qua beeld, wordt afgestemd op de doelgroep.

roadmap strategisch

visie // innovatie // verandering

Om een verandering teweeg te brengen wordt vaak een route uitgestippeld; een roadmap. Door deze te visualiseren, kan de weg naar vernieuwing beter "tastbaar" en bespreekbaar worden gemaakt.

Vaak gaat het om een abstract doel en kan een visualisatie letterlijk een (be-)grijpbaar beeld vormen. Dit gemeenschappelijke doel kan als referentie dienen om aan de huidige situatie te spiegelen of naar buiten te communiceren.

Deel uit een serie roadmaps en toekomstbeelden voor het ministerie van infrastructuur en waterstaat :

Screenshot
Screenshot Screenshot
Lees meer over deze opdracht op onze BLOG.

customer journey

mensen // interactie // persona's

Wanneer een product of dienst ontworpen wordt, kan een gebruikers scenario helpen de gevolgen van het idee in de "realiteit" te beoordelen en te communiceren.

Wij specialiseren ons in realistische scenario's die gebruikt kunnen worden om een dienst of product te verduidelijken, voor het werven van fondsen of om anderen te overtuigen en enthousiast te maken voor een idee.
Je kunt bij ons terecht voor het vertalen van geschreven naar visuele scenario’s; het opzetten van storyboards, gebruiker-product interactie en beleving, en product scenario's.

Deel uit een MaaS marktconsultatie presentatie voor het ministerie van infrastructuur en waterstaat :

Toekomstbeeld / Artist Impression

presentatie // user context // realistisch

Innovaties vragen om uitleg in beelden.
Om anderen te overtuigen, inzicht te geven en of enthousiast te maken. Een realistische visualisatie kan een nog niet gerealiseerd concept met grote impact communiceren, in de context van een toekomst scenario. Op deze manier kun je anderen er beter bij betrekken en enthousiast maken.

Wij maken handgetekende, realistische tekeningen. Voor press releases, pitches en fondsen werving.

> voorbeelden in opdracht van Urban Aeronautics :

Background Image
Probleem oplossend
Het vroeg verbeelden van een product idee brengt vaak nog niet belichtte aspecten naar voren. Visualisatie werkt daarmee probleem oplossend en het ontwerp proces ondersteund.
Context
Vaak heeft een idee context nodig (life style of gebruik). Door het digitaal opwerken vam eenm schets en het plaatsen in een omgeving wordt een idee presentabel en beter te begrijpen.
Suggestie
Soms is suggestie van groter belang dat precisie. Hiermee kun jel aten zien dat het idee nog in ontwikkeling is.
Een tekening is hier bij uitstek het middel voor.

Exploded views

werking // onderlinge relatie onderdelen // Technische illustratie

Een exploded view is een technische illustratie, die een overzicht geeft van de werking van iets of produkt onderdelen laat zien in hun onderlinge samenhang. Bij een onderzoeks verslag kan een dergelijke visualisatie een belangrijk hulpmiddel zijn.

Deel uit een opdracht voor GE - Plastics :

Background Image

Werkwijze

Analyse
Tijdens het eerste gesprek gaan we in op de context en het wat en waarom. Wat is het doel van de tekening(en) en wat wil je bereiken. We bespreken welk type tekening het beste past in jullie situatie. Op basis van de complexiteit van het onderwerp en gewenst detailniveau van de visuals maken we een planning en offerte.
Idee & Iteratie
We starten met research en maken enkele schets voorstellen. Vaak komen er in een 'levend project' dingen naar voren die nog niet eerder zichtbaar gemaakt waren. Oplossingen zoeken gaat in overleg en in een iteratief proces. In iedere situatie kunnen deze fases een andere vorm krijgen.
Uitwerking
Op het moment dat alles duidelijk is, dan wel na een vooraf bepaald aantal iteraties, werken wij de definitieve tekeningen uit.

Over het algemeen is dit de kortste fase van het tekenproces ..
Background Image

presentation design

Visual storytelling. Visualisaties in de context van pitch en presentatie.
lees meer

Onze klanten