Background Image


in
opdracht

“een tekening communiceert in alle talen“

Een schets of tekening draagt informatie over (een idee, object of proces), maar heeft ook een emotionele uitleg: de impact welke het beeld op de kijker heeft.

Wij zijn gespecialiseerd in realistische, (hand) getekende visuals. Wij werken samen met en voor design engineers, app ontwikkelaars, kunstenaars, architekten, onderzoekers en ontwerpers.

Roadmaps

visie // verandering // innovatie

Om een verandering teweeg te brengen wordt vaak een route uitgestippeld; een roadmap. Door deze te visualiseren, kan de weg naar vernieuwing beter "tastbaar" en bespreekbaar worden gemaakt.

Vaak gaat het om een abstract doel, en kan een visualisatie letterlijk een (be-)grijpbaar beeld vormen als gemeenschappelijk doel, en als referentie om de huidige situatie aan te spiegelen of te communiceren.
syntens

Artist impression

presentatie // user context // realistisch

Innovaties vragen om uitleg in beelden. Om anderen te overtuigen, inzicht te geven en of enthousiast te maken. Een realistische artist impression of presentatie tekening kan een nog niet gerealiseerd concept met grote impact communiceren in de context van een toekomst scenario. Op deze manier kun je anderen er beter bij betrekken en enthousiast maken.

Wij maken handgetekende, realistische tekeningen. Voor press releases, pitches en fondsen werving. Dit kan op basis van een bestaand CAD model, of op basis van enkele aanzicht schetsen.
> in opdracht van Urban Aeronautics :
CityHAWK

customer journeys

realistich // interactie // mensen

Wanneer een product of dienst ontworpen wordt, kan een gebruikers scenario helpen de impact van het idee in de "realiteit" te beoordelen en te communiceren.

Wij specialiseren ons in realistische scenario's die gebruikt kunnen worden om een dienst of product te verduidelijken, voor het werven van fondsen of om anderen te overtuigen en enthousiast te maken voor een idee.

Deel uit een presentatie voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu :

Technische illustratie

werking // proces // exploded view

Bij een onderzoeks verslag of proces kan een visualisatie een belangrijk hulpmiddel zijn. Niet op de laatste plaats geeft het toevoegen van een afbeelding aan text een veel grotere zeggingskracht dan woorden alleen. Innovaties kunnen baat hebben bij een technische uitleg in beeld.
Proces illustraties geven een overzicht van de werking van iets en laten verschillende aspecten zien in hun onderlinge samenhang. Een exploded view doet dit met (produkt) onderdelen. Zo kan een idee duidelijker en met meer impact gepresenteerd worden.

Wij beschikken over ruime technische kennis.
Background Image

Werkwijze

Wat en Waarom
Tijdens het eerste gesprek gaan we in op het doel en gebruik van de tekenig(en), en bespreken we gezamelijk welk type tekeningen het beste past. Op basis van de complexiteit van het onderwerp, de mate van detail van de visuals en de input, stellen we een planning op en kunnen een offerte maken.
Idee & Iteratie
We starten met research en maken enkele schets voorstellen. Vaak komen er in een 'levend project' dingen naar voren die nog niet eerder zichtbaar gemaakt waren. Oplossingen zoeken gaat in een iteratief proces en is in iedere situatie anders.
Uitwerking
Op het moment dat alles duidelijk is, dan wel na een vooraf bepaald aantal iteraties, werken wij de definitieve tekeningen uit.

Over het algemeen is dit de kortste fase van het tekenproces ..

kunst

impressie // context // visualisatie

Op basis van schetsen en gesprekken maken wij een tekening van het ontwerp.


Architektuur

detail // omgeving // full colour

Op basis van plattegronden en gevel aanzichten construeren wij een realistische artist impression van het ontwerp in de uiteindelijke stedebouwkundige situatie. Een CAD 3D model is hiervoor niet nodig, maar kan het tekenproces wel ondersteunen.
schetsmatig // stedebouwkundige omgeving

Screenshot

Voor meer werk zie onze

gallery