Background Image

Produkt Visualisatie

van idee en vorm


design
visualisatie

“Door die tekeningen kwam het ontwerp tot leven.“

Tijdens het product ontwerpproces heeft visualiseren een bijzondere rol. Haar toepassing ligt zowel in het ontwerpproces; de ontwikkeling van een idee, alsook in de communicatie ervan naar anderen. Concept ontwikkeling, fondsenwerving, klant overleg, etc. Vaak moeten mensen vanuit verschillende vakgebieden deze product ideeen begrijpen en beoordelen.

Tekenen is daar waar rationele en emotionele criteria samenkomen. Visuals moeten niet alleen inzichtelijk zijn, maar ze moeten ook overtuigen.
Background Image
Suggestie
Soms is suggestie van groter belang dat precisie, en een tekening is een middel wat die deze aspecten effectief combineert. Snel een idee schets opwerken tot een presentatie met materiaal uitdrukking ..
Omgeving
Ook kan het zijn dat een idee context nodig heeft om begrepen te worden; bijvoorbeeld life style context. Snel een idee schets (digitaal) opwerken tot een presentatie door het plaatsen in een omgeving ..
Probleem oplossend
Ook brengt het vroeg verbeelden van een product idee vaak aspecten aan het licht die meer aandacht behoeven. Op deze manier kan visualisatie ook probleem oplossend het ontwerp proces ondersteunen ..

Concept visualisatie

impact // Concept ontwikkeling // user context

Onze tekenstijl en denkwijze is ontwerp geïntegreerd.
Wij hebben hiermee veel ervaring. Onze ontwerp gerichte manier van visualiseren neemt ook het achterliggende concept idee en techniek mee.

Wij kunnen in zeer korte tijd een pakkende visualisatie maken.
suitcases ampul

customer journey

realistich // interactie // mensen

Wanneer een product of dienst ontworpen wordt, kan een gebruikers scenario helpen de impact van het idee in de "realiteit" te beoordelen en te communiceren.

Wij specialiseren ons in realistische scenario's die gebruikt kunnen worden om een dienst of product te verduidelijken, voor het werven van fondsen of om anderen te overtuigen en enthousiast te maken voor een idee.

Deel uit een presentatie voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu :

Artist impression

presentatie // user context // realistisch

Innovaties vragen om uitleg in beelden. Om anderen te overtuigen, inzicht te geven en of enthousiast te maken. Een realistische artist impression of presentatie tekening kan een nog niet gerealiseerd concept met grote impact communiceren in de context van een toekomst scenario. Op deze manier kun je anderen er beter bij betrekken en enthousiast maken.

Wij maken handgetekende, realistische tekeningen. Voor press releases, pitches en fondsen werving. Dit kan op basis van een bestaand CAD model, of op basis van enkele aanzicht schetsen.
> in opdracht van Urban Aeronautics :
CityHAWK

design support aanbod

Design styling

Wij kunnen helpen bij het ontwikkelen van de look en feel van producten; belangrijk bij de acceptatie ervan.
> lees meer >
Sketching
on-the-spot
Tijdens overleg of brainstorm kunnen wij ter plekke ideeen zichtbaar en daarmee beter bespreekbaar te maken.
> lees meer >
design visualisatie

Wij zijn gespecialiseerd in design visualisatie en kunnen je helpen om je ideeën met overtuiging te delen.
> lees meer >
visual storytelling

Je kunt bij ons terecht voor advies en maatwerk wat betreft het maken van product presentaties, portfolio's.. > lees meer >

Voor meer werk zie onze

gallery